Kijk live, ga backstage, ontdek XITE of win prijzen

XITE ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE1. Introductie

Op deze website (“de website”) wordt jou als internetgebruiker informatie aangeboden over onze activiteiten, producten en diensten. Op het gebruik van deze website, en alle andere websites van XITE, zijn deze algemene voorwaarden (“de voorwaarden”) van toepassing. Door het gebruik van de website aanvaard je deze voorwaarden.2. Gebruik van de website en fair use

De website wordt alleen ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan van de website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website of de achterliggende software zou kunnen aantasten.

3. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

XITE is eigenaar van het merk XITE© en andere op de website als merk gebruikte namen van producten en diensten. Voorts is XITE de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de daarop aangeboden informatie, het auteursrecht daaronder begrepen. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's.

Het is niet toegestaan onderdelen van de website elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om de website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Het is gebruikers niet toegestaan te trachten om broncodes te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), broncodes te kopiëren, te wijzigen en/of te gebruiken als basis voor enig ander werk.

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.xite.com, mits naar de homepage wordt gelinkt. XITE behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze website.4. Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het XITE domein liggen, onder andere naar website van sociale media. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. XITE plaatst met zorg links naar websites van derden maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze websites als download aangeboden software.5. Aansprakelijkheid voor als download aangeboden software

Voor zover op de website software wordt aangeboden die gebruikers kunnen downloaden, geldt dat XITE geen garantie verstrekt met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. XITE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software.6. Privacy en cookies

Het gebruik van deze site kan de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens door XITE met zich meebrengen. In het Privacy Statement https://xite.nl/privacy vind je informatie over de manier waarop deze informatie wordt gebruikt en hoe je privacy daarbij wordt beschermd. Tevens lees je hierin hoe XITE gebruik maakt van cookies in de website.7. Disclaimer

XITE heeft de website met grote zorg samengesteld, maar kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen. XITE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de via de website aangeboden informatie.Xite Networks Netherlands BV
Spijkerkade 28
1012 JS Amsterdam
Nederland
[email protected]